Νομικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-III και 19 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, γνωστού ως L.C.E.N., οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των χρηστών και των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.yellowpony.fr:

Νομικές πληροφορίες :

Καθεστώς του ιδιοκτήτη: Εταιρεία
Όνομα: X BERGERE
Διεύθυνση της έδρας: 17 rue Bergère - 75009 PARIS

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από: SiteGround - C. de Prim, 19, bajo izquierda, 28004 Madrid, Spain